Uw privacy

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “behandeling natuurgeneeskunde”
• de kosten van het consult

 

Diploma's & Certificaten

 • Akademie voor massage 

  Gevolgd bij de akademie voor Massage en Beweging in 1994

  In deze opleiding heb ik kennis gemaakt met diverse massage technieken vanuit hier is mijn interesse naar meer behandel gericht werk ontstaan.

 • Trigger point coach

  Start van een goede en effectieve behandel methode

  Na het ontdekken van gevoelige punten in de spier tijdens de diepe weefsel massage ben ik hier meer op gaan werken en ontdekte dat de spier hierdoor nog meer ging ontspannen.

 • Life science therapeut

  Gevolgd bij Vita Oplediningen

  Deze opleiding heeft mij meer inzicht gegeven in de werking van de mens met verschillende ziektebeelden en wat de mogelijkheden zijn om die op een meer natuurlijke manier te behandelen.

 • Sportmassage

  Spormasseur sinds 1999

  Deze opleiding is complexer dan de meeste mensen verwachten, het geeft een goede inleiding in het behandelen van sportblessures.

 • Triggerpoint therapie

  Klachtgericht behandelen met Dry Needling

  Bij deze 3-jarige opleiding leer je goed pijn patronen herkennen zodat je daar met zowel handmatige als dry needling technieken kunt behandelen.