Neurokinetische Therapie


Neurokinetische Therapie (NKT) is een onderzoeks- en behandelwijze die zich richt op de oorzaak van de dysfunctionele beweging/coördinatie, namelijk het motor control centrum (MCC) in de cerebellum.

In NKT gebruiken we manuele spiertesten om te onderzoeken of een spier, individueel of samen met andere spieren, goed geactiveerd is. Hiermee kunnen we compensatiestrategieën identificeren en bepalen of ze veroorzaakt zijn door inhibitie van overwerkte danwel onderwerkte spieren of door dysfuncties in de kinetische keten. Het oplossen van deze inhibitie kan de klachten van de patiënt oplossen en het functioneren verbeteren.

Door een blessure, overbelasting en/of verkeerde houdingen ontstaan vaak problemen in de motor control. Zonder deze stoornissen te behandelen is de kans op recidief groot. Wanneer een spier niet goed functioneert en zwak scoort op de spiertest wordt het MCC toegankelijk voor leren. Het NKT protocol programmeert in feite de dysfunctionele programma’s die opgeslagen zijn in het MCC op nieuw. Op deze manier kun je de oorzaak van de klacht behandelen en niet alleen de symptomen.