Diepe Weefsel Massage (Tissue Release)

Bij de diepe weefsel massage wordt er door middel van vingers, knokkels en elleboog gewerkt op het bindweefselvlies van een spier en gewicht. Hierdoor kunnen de spiergroepen bevrijd worden van hun verkrampingen of juist gestimuleerd om weer actief te worden, door behandeling van het onderliggende diepe weefsel. Dit leidt tot een reorganisatie van het hele spierstelsel waardoor de levensenergie vrijer kan stromen.